• Vanwege vakantie worden bestellingen 30 mei weer verzonden!
 • Bestellingen vanaf €100,00 gratis verzending!
 • Because of a holiday, I will ship your order at 30th of May
 • Orders from €100,00 free shipping!

Veiligheidsvoorschriften

 

Maak jij voor het eerst een speenkoord, bijtring en/of wagenspanner? Dan zijn er een aantal veiligheidsregels waar je de producten aan moeten voldoen om deze producten zo veilig mogelijk aan te kunnen bieden aan een baby. Hieronder zal ik je uitleggen wat de veiligheidsvoorschriften betekenen per artikel.

 

Speenkoord

 • De lengte van het speenkoord mag maximaal 22cm zijn exclusief clip.
 • Een speenkoord is een hulpstuk en is niet bedoeld om in de mond te stoppen. 
 • Bevestig het speenkoordje alleen aan een kledingstuk; niet aan losse kledingdelen, veters e.d. 
 • Controleer het speenkoord voor ieder gebruik op slijtage en beschadiging. Gooi het speenkoord bij slijtage of beschadiging direct weg.
 • De speenkoordjes dienen ALTIJD onder toezicht van een volwassene te worden gebruikt. 

 

Bijtring en Rammelaars

 • Controleer de bijtring/rammelaar voor ieder gebruik op slijtage en beschadiging. Gooi de bijtring/rammelaar bij slijtage of beschadiging direct weg.
 • Laat een baby nooit met de bijtring/rammelaar slapen. 
 • Gebruik een bijtring/rammelaar alleen onder toezicht van een volwassene.

 

Wagenspanner

 • Gebruik een wagenspanner alleen onder het toezicht van een volwassene.
 • Controleer de wagenspanner voor ieder gebruik op slijtage en beschadiging. Gooi de wagenspanner bij slijtage of beschadiging direct weg.
 • Een wagenspanner is géén speelgoed. Het gebruik van een wagenspanner is uitsluitend bedoelt om naar te kijken. 

 


Safety

 

Are you making a teat cord, teething ring and/or wagon tensioner for the first time? Then there are a number of safety rules that you must comply with in order to be able to offer these products to a baby as safely as possible. Below I will explain what the safety regulations mean per article.

 

Teat cord

 • The length of the teat cord may be a maximum of 22cm excluding clip.
 • A teat cord is an attachment and is not intended to be put in the mouth. 
 • Attach the teat cord only to a garment; not on loose clothing parts, laces, etc. 
 • Check the teat cord for wear and damage before each use. Throw away the teat cord immediately in case of wear or damage.
 • The teat cords should ALWAYS be used under the supervision of an adult.

 

Teething ring and Rattles

 • Check the teething ring/rattle for wear and damage before each use. Throw away the bite ring/rattle immediately in case of wear or damage.
 • Never let a baby sleep with the bite ring/rattle. 
 • Use a bite ring/rattle only under the supervision of an adult.

 

Wagon tensioner

 • Use a wagon tensioner only under the supervision of an adult.
 • Check the trolley tensioner for wear and damage before each use. Throw away the car tensioner immediately in case of wear or damage.
 • A wagon tensioner is not a toy. The use of a wagon tensioner is only meant to be looked at.